ما یه معلم شیمی داریم

یعنی معلم شیمی هاااااااااااااااااااااا

شیمی


سوالاتشون درحد فوق المپیاده


کلا وقتی میگن امتحان شیمی یعنی ما باید بریم


 کل کتابای مرجع المپیاد شیمی رو درو کنیم یا به قول برو بچ بجویم


خلاصه چشمتون روز بد نبینه

امتحان شیمی داشتیم از کل کتاب شیمی 2


توی یه روز


موقع امتحان شد برگه ها رومیخواستن ناظممون از پایین بیارن بالا


بعد یکی از بچه ها گف : خانوم اخبار نگا میکنین ؟؟


معلممونم خیلی جدی و سرد گفتن :

بله چطور ؟؟!!


رفیقم :

هیچی داشتم به موشک عماد فکر میکردم


بنظرتون بردش چقدر ؟؟!!


معلممون:

نمی دونم منظورت از این سوالا چیه ؟؟


رفیقم :

هیچی می خواستم ببینم  میتونه دقیق بخوره توی کلاس ما یا نه ؟؟!!


یعنی معلممون ترکید بنده خدا


خلاصه سوالا رو آوردن توی چهار برگ


همش هم ریز ریز

داشتیم حل میکردیم آخر کار که شد


وقت کم آوردیم


من هنو دوصفحش مونده بود که بنویسم


آخه خیلی زیاد بود

خلاصه معلم گف :


برگه ها رو میدین یا واس همه 10 رد کنم ؟؟!!

ما :

نه خانوم الآن میاریم

همینجوری مشغول نوشتن بودیم یهو معلم از کلاس رف بیرون گف :

همه 10

یعنی ما مثه برق خودمونو رسوندیم دم در کلاس

ولی معلم قبول نمی کرد

بقیه کلاسا هم اومده بودن بیرون به قیافه ی ما نگا میکردن

همه دخترا زده بودن زیر گریه

خخخخخخخخخخ

منم نمیدونم دقیقا در چه حالی بودم ولی زدم زیر خنده

دومیای بیچاره همش میگفتن چی شد ؟؟ چیکار کردین ؟؟

آغا یه وغضی بود نگوووووووووووووووو